Psykoanalys

Psykoanalys syftar till förståelse för och förändring av känslomässiga svårigheter. Kanske är du också intresserad av hur din inre värld formats. En utgångspunkt för psykoanalys är att varje människa kan försöka förstå sig själv utifrån sina erfarenheter och sin livssituation. I psykoanalys fyra gånger i veckan blir det möjligt att undersöka hur olika mönster har präglat och kanske hindrat dig.