About me

About me

/To be translated/

Varför har jag valt det här collaget för att illustrera “Om mig”-avsnittet? Det var min far som tog bilden. Den är från 1988. (Det i sv/v på kanterna är som det ser ut på platsen idag.) Jag står framför “new age-templet” Café PAN i Götgatsbacken. Där hade jag börjat ett par år innan, i restaurangen. När bilden tas jobbar jag i den kombinerade bok- och hälsoshoppen i foajén.

Det var en spännande tid. Jag hade gett ut en bok med egna aforismer, som såldes där i shoppen. Nyss fått min första egna bostad. Jag höll föredrag och samtalsgrupp. Så man kan väl säga det var en brytningstid för mig.

Mycket av vad jag gör idag om inte började där, så i alla fall har det rötter tillbaka till de åren. Intresset för nyandlighet hade jag redan haft några år. Jag var väl vad man (på den tiden i alla fall) kallade “en sökare”. Intresset för psykologi hade jag på sätt och vis också, även om mycket ännu var dolt och okänt för mig.

Psykoanalysen som tankevärld och praktik har varit oerhört viktig för mig. Under många år satsade jag själv på att utbilda mig till analytiker, men olika omständigheter gjorde att jag till sist valde att släppa det.

Idag jobbar jag som psykolog. Delvis i psykiatrin, delvis på min egen mottagning. Min grund är psykodynamisk-psykoanalytisk. Mitt fokus är existentiellt, brukar jag tänka. Men det perspektivet ryms i allra högsta grad inom det psykodynamiska, om någon nu trodde något annat. Mitt förhållningssätt ganska relationellt. Öppenvårdspsykiatrin har format mig.

Vid sidan om är andlighet, i allmänhet och “new age” och nyandlighet, i synnerhet, fortfarande ett stort intresse. Men numera mest som psykolog. Jag skriver och håller ibland föredrag om var och hur dessa två områden överlappar varandra.

Ja, det var lite om mig.

Stefan

.